2021 - 08
NAZWA WARTOŚĆ
INNE 9210.00 zł
RACHUNKI: CZYNSZ -5843.99 zł
RACHUNKI: SUMA -5843.99 zł
SKŁADKI 832.00 zł
RAZEM 4198.01 zł


2021 - 07
NAZWA WARTOŚĆ
RACHUNKI: BANK -15.00 zł
RACHUNKI: CZYNSZ -405.73 zł
RACHUNKI: INTERNET -86.09 zł
RACHUNKI: SUMA -506.82 zł
SKŁADKI 816.00 zł
RAZEM 309.18 zł


2021 - 06
NAZWA WARTOŚĆ
RACHUNKI: CZYNSZ -1403.24 zł
RACHUNKI: INTERNET -86.09 zł
RACHUNKI: PRĄD -279.17 zł
RACHUNKI: SUMA -1768.50 zł
SKŁADKI 672.00 zł
RAZEM -1096.50 zł


2021 - 05
NAZWA WARTOŚĆ
RACHUNKI: INTERNET -86.09 zł
RACHUNKI: PRĄD -665.71 zł
RACHUNKI: SUMA -751.80 zł
SKŁADKI 608.00 zł
RAZEM -143.80 zł


2021 - 04
NAZWA WARTOŚĆ
RACHUNKI: CZYNSZ -714.38 zł
RACHUNKI: INTERNET -86.09 zł
RACHUNKI: SUMA -800.47 zł
SKŁADKI 720.00 zł
RAZEM -80.47 zł


2021 - 03
NAZWA WARTOŚĆ
DAROWIZNY 4.00 zł
INNE 5490.00 zł
RACHUNKI: CZYNSZ -4849.20 zł
RACHUNKI: INTERNET -172.21 zł
RACHUNKI: SUMA -5021.41 zł
SKŁADKI 896.00 zł
RAZEM 1368.59 zł


2021 - 02
NAZWA WARTOŚĆ
INNE -850.00 zł
RACHUNKI: PRĄD -186.70 zł
RACHUNKI: SUMA -186.70 zł
SKŁADKI 880.00 zł
RAZEM -156.70 zł


2021 - 01
NAZWA WARTOŚĆ
INNE -1000.00 zł
RACHUNKI: INTERNET -86.06 zł
RACHUNKI: SUMA -86.06 zł
SKŁADKI 1008.00 zł
RAZEM -78.06 zł


2020 - 12
NAZWA WARTOŚĆ
INNE -7590.00 zł
RACHUNKI: INTERNET -86.06 zł
RACHUNKI: SUMA -86.06 zł
SKŁADKI 1200.00 zł
RAZEM -6476.06 zł


2020 - 11
NAZWA WARTOŚĆ
INNE -6000.00 zł
RACHUNKI: CZYNSZ -1205.20 zł
RACHUNKI: INTERNET -86.15 zł
RACHUNKI: SUMA -1291.35 zł
SKŁADKI 1552.00 zł
RAZEM -5739.35 zł


2020 - 10
NAZWA WARTOŚĆ
RACHUNKI: CZYNSZ -1204.94 zł
RACHUNKI: INTERNET -172.15 zł
RACHUNKI: PRĄD -258.10 zł
RACHUNKI: SUMA -1635.19 zł
SKŁADKI 1104.00 zł
RAZEM -531.19 zł


2020 - 09
NAZWA WARTOŚĆ
RACHUNKI: CZYNSZ -452.38 zł
RACHUNKI: ŚMIECI -49.57 zł
RACHUNKI: SUMA -501.95 zł
SKŁADKI 1056.00 zł
RAZEM 554.05 zł


2020 - 08
NAZWA WARTOŚĆ
DAROWIZNY 4.00 zł
RACHUNKI: INTERNET -86.09 zł
RACHUNKI: PRĄD -295.02 zł
RACHUNKI: SUMA -381.11 zł
SKŁADKI 4976.00 zł
RAZEM 4598.89 zł


2020 - 07
NAZWA WARTOŚĆ
RACHUNKI: INTERNET -86.09 zł
RACHUNKI: ŚMIECI -49.57 zł
RACHUNKI: SUMA -135.66 zł
SKŁADKI 1632.00 zł
RAZEM 1496.34 zł


2020 - 06
NAZWA WARTOŚĆ
RACHUNKI: INTERNET -86.09 zł
RACHUNKI: PRĄD -253.55 zł
RACHUNKI: ŚMIECI -49.57 zł
RACHUNKI: SUMA -389.21 zł
SKŁADKI 1072.00 zł
SPRZĘT -593.35 zł
RAZEM 89.44 zł


2020 - 05
NAZWA WARTOŚĆ
DAROWIZNY 67.42 zł
RACHUNKI: CZYNSZ -1205.74 zł
RACHUNKI: INTERNET -86.09 zł
RACHUNKI: ŚMIECI -49.57 zł
RACHUNKI: SUMA -1341.40 zł
SKŁADKI 1160.00 zł
RAZEM -113.98 zł


2020 - 04
NAZWA WARTOŚĆ
DAROWIZNY 30.00 zł
RACHUNKI: CZYNSZ -697.12 zł
RACHUNKI: INTERNET -86.09 zł
RACHUNKI: KSIĘGOWA -200.00 zł
RACHUNKI: PRĄD -331.94 zł
RACHUNKI: ŚMIECI -49.57 zł
RACHUNKI: SUMA -1364.72 zł
SKŁADKI 958.00 zł
RAZEM -376.72 zł


2020 - 03
NAZWA WARTOŚĆ
DAROWIZNY 1540.00 zł
RACHUNKI: CZYNSZ -1205.20 zł
RACHUNKI: INTERNET -86.09 zł
RACHUNKI: ŚMIECI -49.57 zł
RACHUNKI: SUMA -1340.86 zł
SKŁADKI 3408.00 zł
RAZEM 3607.14 zł


2020 - 02
NAZWA WARTOŚĆ
RACHUNKI: CZYNSZ -1205.20 zł
RACHUNKI: INTERNET -86.09 zł
RACHUNKI: KSIĘGOWA -100.00 zł
RACHUNKI: PRĄD -366.52 zł
RACHUNKI: ŚMIECI -49.57 zł
RACHUNKI: SUMA -1807.38 zł
SKŁADKI 912.00 zł
RAZEM -895.38 zł


2020 - 01
NAZWA WARTOŚĆ
DAROWIZNY 25.00 zł
RACHUNKI: CZYNSZ -1205.20 zł
RACHUNKI: INTERNET -86.09 zł
RACHUNKI: ŚMIECI -39.66 zł
RACHUNKI: SUMA -1330.95 zł
SKŁADKI 1694.00 zł
RAZEM 388.05 zł


2019 - 12
NAZWA WARTOŚĆ
DAROWIZNY 90.00 zł
RACHUNKI: CZYNSZ -1205.66 zł
RACHUNKI: DOMENA -387.36 zł
RACHUNKI: INTERNET -86.09 zł
RACHUNKI: PRĄD -285.06 zł
RACHUNKI: ŚMIECI -39.66 zł
RACHUNKI: SUMA -2003.83 zł
SKŁADKI 1408.00 zł
WARSZTAT: SECURITY WORKSHOP 100.92 zł
WARSZTAT: SUMA 100.92 zł
RAZEM -404.91 zł