2022 - 08
NAZWA WARTOŚĆ
DAROWIZNY 47.23 zł
RACHUNKI: BANK -15.00 zł
RACHUNKI: CZYNSZ -1448.64 zł
RACHUNKI: ŚMIECI -527.83 zł
RACHUNKI: SUMA -1991.47 zł
SKŁADKI 496.00 zł
RAZEM -1448.24 zł


2022 - 07
NAZWA WARTOŚĆ
RACHUNKI: BANK -15.00 zł
RACHUNKI: CZYNSZ -3877.48 zł
RACHUNKI: INTERNET -86.09 zł
RACHUNKI: PRĄD -341.67 zł
RACHUNKI: SUMA -4320.24 zł
SKŁADKI 448.00 zł
RAZEM -3872.24 zł


2022 - 06
NAZWA WARTOŚĆ
RACHUNKI: BANK -15.00 zł
RACHUNKI: INTERNET -86.09 zł
RACHUNKI: SUMA -101.09 zł
SKŁADKI 3664.00 zł
RAZEM 3562.91 zł


2022 - 05
NAZWA WARTOŚĆ
RACHUNKI: BANK -15.00 zł
RACHUNKI: INTERNET -86.09 zł
RACHUNKI: PRĄD -319.20 zł
RACHUNKI: SUMA -420.29 zł
SKŁADKI 1088.00 zł
RAZEM 667.71 zł


2022 - 04
NAZWA WARTOŚĆ
RACHUNKI: BANK -15.00 zł
RACHUNKI: CZYNSZ -931.11 zł
RACHUNKI: INTERNET -86.09 zł
RACHUNKI: SUMA -1032.20 zł
SKŁADKI 640.00 zł
RAZEM -392.20 zł


2022 - 03
NAZWA WARTOŚĆ
INNE -40.15 zł
RACHUNKI: BANK -15.00 zł
RACHUNKI: CZYNSZ -1447.05 zł
RACHUNKI: INTERNET -86.09 zł
RACHUNKI: SUMA -1548.14 zł
SKŁADKI 768.00 zł
RAZEM -820.29 zł


2022 - 02
NAZWA WARTOŚĆ
INNE 740.00 zł
RACHUNKI: BANK -15.00 zł
RACHUNKI: CZYNSZ -1402.74 zł
RACHUNKI: INTERNET -86.09 zł
RACHUNKI: PRĄD -272.10 zł
RACHUNKI: SUMA -1775.93 zł
SKŁADKI 560.00 zł
RAZEM -475.93 zł


2022 - 01
NAZWA WARTOŚĆ
DAROWIZNY 72.00 zł
RACHUNKI: BANK -15.00 zł
RACHUNKI: CZYNSZ -1408.01 zł
RACHUNKI: INTERNET -86.09 zł
RACHUNKI: PRĄD -307.58 zł
RACHUNKI: SUMA -1816.68 zł
SKŁADKI 1600.00 zł
RAZEM -144.68 zł


2021 - 12
NAZWA WARTOŚĆ
RACHUNKI: BANK -15.00 zł
RACHUNKI: CZYNSZ -1408.47 zł
RACHUNKI: INTERNET -86.09 zł
RACHUNKI: SUMA -1509.56 zł
SKŁADKI 768.00 zł
RAZEM -741.56 zł


2021 - 11
NAZWA WARTOŚĆ
RACHUNKI: CZYNSZ -1403.47 zł
RACHUNKI: INTERNET -86.09 zł
RACHUNKI: SUMA -1489.56 zł
SKŁADKI 640.00 zł
RAZEM -849.56 zł


2021 - 10
NAZWA WARTOŚĆ
RACHUNKI: CZYNSZ -1403.89 zł
RACHUNKI: INTERNET -86.09 zł
RACHUNKI: PRĄD -280.20 zł
RACHUNKI: PROWIANT -50.83 zł
RACHUNKI: ŚMIECI -644.41 zł
RACHUNKI: SUMA -2465.42 zł
SKŁADKI 784.00 zł
RAZEM -1681.42 zł


2021 - 09
NAZWA WARTOŚĆ
DAROWIZNY 8.00 zł
RACHUNKI: CZYNSZ -1412.95 zł
RACHUNKI: INTERNET -86.09 zł
RACHUNKI: PRĄD -277.15 zł
RACHUNKI: SUMA -1776.19 zł
SKŁADKI 768.00 zł
RAZEM -1000.19 zł


2021 - 08
NAZWA WARTOŚĆ
DAROWIZNY 700.00 zł
INNE 9210.00 zł
RACHUNKI: CZYNSZ -5843.99 zł
RACHUNKI: INTERNET -86.09 zł
RACHUNKI: SUMA -5930.08 zł
SKŁADKI 4144.00 zł
RAZEM 8123.92 zł


2021 - 07
NAZWA WARTOŚĆ
RACHUNKI: CZYNSZ -405.73 zł
RACHUNKI: INTERNET -86.09 zł
RACHUNKI: SUMA -491.82 zł
SKŁADKI 816.00 zł
RAZEM 324.18 zł


2021 - 06
NAZWA WARTOŚĆ
RACHUNKI: CZYNSZ -1403.24 zł
RACHUNKI: INTERNET -86.09 zł
RACHUNKI: PRĄD -279.17 zł
RACHUNKI: SUMA -1768.50 zł
SKŁADKI 672.00 zł
RAZEM -1096.50 zł


2021 - 05
NAZWA WARTOŚĆ
RACHUNKI: INTERNET -86.09 zł
RACHUNKI: PRĄD -665.71 zł
RACHUNKI: SUMA -751.80 zł
SKŁADKI 608.00 zł
RAZEM -143.80 zł


2021 - 04
NAZWA WARTOŚĆ
RACHUNKI: CZYNSZ -714.38 zł
RACHUNKI: INTERNET -86.09 zł
RACHUNKI: SUMA -800.47 zł
SKŁADKI 720.00 zł
RAZEM -80.47 zł


2021 - 03
NAZWA WARTOŚĆ
DAROWIZNY 4.00 zł
INNE 5490.00 zł
RACHUNKI: CZYNSZ -4849.20 zł
RACHUNKI: INTERNET -172.21 zł
RACHUNKI: SUMA -5021.41 zł
SKŁADKI 896.00 zł
RAZEM 1368.59 zł


2021 - 02
NAZWA WARTOŚĆ
INNE -850.00 zł
RACHUNKI: PRĄD -186.70 zł
RACHUNKI: SUMA -186.70 zł
SKŁADKI 880.00 zł
RAZEM -156.70 zł


2021 - 01
NAZWA WARTOŚĆ
INNE -1000.00 zł
RACHUNKI: INTERNET -86.06 zł
RACHUNKI: SUMA -86.06 zł
SKŁADKI 1008.00 zł
RAZEM -78.06 zł


2020 - 12
NAZWA WARTOŚĆ
INNE -7590.00 zł
RACHUNKI: INTERNET -86.06 zł
RACHUNKI: SUMA -86.06 zł
SKŁADKI 1200.00 zł
RAZEM -6476.06 zł


2020 - 11
NAZWA WARTOŚĆ
INNE -6000.00 zł
RACHUNKI: CZYNSZ -1205.20 zł
RACHUNKI: INTERNET -86.15 zł
RACHUNKI: SUMA -1291.35 zł
SKŁADKI 1552.00 zł
RAZEM -5739.35 zł